hosomaki


Akanasu

Akanasu avocado

Avocado

Kani kama

Kappa

Kappa philly

Oshinko

Syake

Syake tempura

Tamago

Tekka

Tekka tempura