nigiri et sashimi


Syake

Ebi

Maguro

Inari

Masago orange

Masago rouge

Kunsei syake

Syake saisi

Izumidai saisi

Izumidai

Philly kunsei syake

Karai