hosomaki


Akanasu

Akanasu Avocado

Avocado

Kani kama

Kappa

Oshinko

Philly Kappa

Syake

Tamago

Tekka

Tempura Syake

Tempura Tekka