nigiri and sashimi


Syake

Maguro

Ebi

Kunsei syake

Philly Kunsei Syake

Izumidai

Seared Izumidai

Seared Syake

Inari

Orange Masago

Red Masago

Karai